PRO-Net ojačala značajno poboljšavaju mehanička i uporabna svojstva protetskih radova te im produžuju trajnost.

R
PRO-Net ojačala značajno poboljšavaju mehanička i uporabna svojstva protetskih radova te im produžuju trajnost.
R
PRO-Net ojačala omogućuju izradu proteza tanje baze i manjeg poprečnog presjeka u odnosu na neojačane akrilate, čime se smanjuje ukupna masa proteze i olakšava njeno korištenje.
R
PRO-Net ojačala imaju superiorna optička svojstva u odnosu na dostupna ojačala baza proteza izrađena od dugih materijala (Cu-Cr legure, Au legure i sl.).

Mehanička svojstva

PRO-Net je predimpregnirana profesionalna mrežica izrađena od E-staklenih vlakna tkanih u međusobno okomitim smjerovima čime je osigurana kontrolirana mehanička izotropnost, tj. usmjerenost svojstava u optimalnim smjerovima za protetsku primjenu. Izborom materijala i odgovarajuće tehnike tkanja dobiva se gustoća PRO-Net mrežice od 216 g/cm2 (±5 %) što predstavlja optimalnu strukturu za postizanje superiornih mehaničkih svojstava.

Osnovna mehanička svojstva materijala PRO-Net mrežice su:
5
modul elastičnosti: 80.000MPa
5
gustoća: 2.550 kg/m3
5
tlačna čvrstoća: 4.500 MPa
5
vlačna čvrstoća: 1.950 Mpa

Struktura PRO-Net materijala:

Tijekom razvoja PRO-Net ojačala provedena su kompleksna ispitivanja i optimizacija strukture i oblika materijala ojačala.

Provedena su detaljna laboratorijska ispitivanja i usporedbe mehaničkih svojstava akrilata ojačanih sa PRO-Net ojačalom i neojačanih akrilata.

Za primjenu u protetici svakako su najvažniji rezultati ispitivanja testom savijanja u 3 točke (ISO 6872). Usporedba rezultata ispitivanja akrilata ojačanih s PRO-Net ojačalom I neojačanog akrilata prikazana je u slijedećoj tablici:
  Akrilat Akrilat ojačan s PRO-Net
Maksimalna sila: 159,4 N 261,9 N
Maksimalan progib: 2,4 mm 3,7 mm
Savojna čvrstoća: 41 MPa 67,2 MPa
Grafička usporedba svojstava akrilata ojačanih s PRO-Net ojačalom i neojačanih akrilata
Maksimalna sila
 • Akrilat
 • Akrilat ojačan s PRO-Net
Maksimalan pregib
 • Akrilat
 • Akrilat ojačan s PRO-Net
Savojna čvrstoća
 • Akrilat
 • Akrilat ojačan s PRO-Net

Osim superiornih mehaničkih svojstava PRO-Net ojačala imaju dominantna i uporabna svojstva.

R
Izrađena su u EU od prozirnih staklenih vlakana koja nakon pletenja dobivaju svijetlu boju što osigurava translucentnost nakon ojačanja akrilata i slabu vidljivost unutar proteze nakon ugradnje.
Q
Prilikom upotrebe NIJE potrebno dodavati adheziv, bond, impregnaciju niti bilo kakvo dodatno sredstvo za postizanje kemijske sveze ojačala i akrilata!
0
Ojačala se isporučuju predoblikovana u dva oblika: za gornju i za donju protezu. Dodatno, na ojačalima se nalaze linije koje omogućuju oblikovanje I dimenzioniranje ojačala prema potrebama svakog individualnog rada. Za potrebe popravka loma proteza PRO-Net je moguće krojiti prema dimenzijama lomne linije.

%

Ugradnjom PRO-Net ojačala pri popravku slomljene proteze osigurava se gotovo 70% veća čvrstoća čime se značajno smanjuje mogućnost ponovnog loma

PRO-Net ojačala su pakirana po dva ojačala u jednom paketiću: jedno ojačalo za gornju protezu i jedno ojačalo za donju protezu odnosno za popravke radova.

Osim u paketićima, PRO-Net ojačala se isporučuju u kutijama u kojima se nalazi po deset paketića, tj. ukupno 20 ojačala.

Prednosti PRO-Net u odnosu na konkurentna metalna i nemetalna ojačala:

PRO-Net komplet sadržava dva ojačala s unaprijed predviđenim funkcijama – za ojačanje gornje proteze, te za ojačanje donje proteze odnosno reparaturne radove.
Predefinirani PRO-Net oblik za gornju protezu: PRO-Net ojačala za gornju protezu dolaze u unaprijed pripremljenom univerzalnom obliku kojeg nije potrebno naknadno rezati ili na neki drugi način oblikovati.
Predefinirani PRO-Net oblik s ucrtanim krojnim linijama omogućuje da zubni tehničar kratkim rezovima po predviđenim linijama ojačalo na licu mjesta prilagodi različitim dubinama i oblicima nepca. Rezovi ni na koji način ne smanjuju nosivost i čvrstoću ojačanja.
Optimalan oblik i dimenzije: oblik i dimenzije PRO-Net ojačala su dizajnirani tako da ojačaju samo opterećene dijelove proteze gdje najčešće dolazi do inicijacije pukotine i lomova, a da istovremeno ne opterećuju masom i izgledom cijelu protezu. Time se izbjegavaju i eventualne poteškoće kod ugradnje zubi u protezu
Mogućnost krojenja ojačala za donje proteze: na PRO-Net ojačalu za donju protezu nalaze se krojne linije koje omogućuju oblikovanje mrežice prema zahtjevima svakog individualnog rada. Rezanjem ojačala po tim linijama moguće je dobiti oblike optimalne i za potrebe reparature oštećenih proteza.
Gustoća tkanja staklenih vlakna korištenih u PRO-Net ojačalima je znatno veća nego kod konkurentnih čime se postižu značajno veća mehanička otpornost. (Slika mikrostrukture PRO-Net ojačala u akrilnoj matrici, skenirajući elektronski mikroskop.)
Jednostavnost za primjenu i spremnost na korištenje bez ikakvih dodatnih pomagala: Primjena PRO-Neta ne zahtijeva apsolutno nikakvu dodatnu opremu, alat, grijalice, pegle, vakuum pumpe, preše i drugo. Kupnjom PRO-Net kompleta uz postojeći svakodnevni zubotehnički pribor imate sve potrebno za ojačanje protetskog rada.
#

Uputstvo za upotrebu

Ugradnja ojačala u proteze

 1. Provjeriti da li oblik i dimenzije PRO-Net ojačala odgovaraju konkretnom radu. Prema potrebi oblikovati ojačalo režući ga po za to predviđenim linijama.
 2. U pripremljenu kivetu unijeti polovicu planirane količine akrilata
 3. Preko akrilata postaviti PRO-Net ojačalo
 4. Na PRO-Net ojačalo postaviti «spacer» foliju kako bi se ojačalo ravnomjerno pozicioniralo u sredini akrilata
 5. Ukloniti «spacer» foliju
 6. Dopuniti kivetu s ostatkom zamiješanog akrilata
 7. Zatvoriti kivetu i polimerizirati protezu.
#

Uputstvo za upotrebu

Reparatura proteze

Kontakt

Ako ste zainteresirani za suradnju s nama, kontaktirajte nas na pro-net@prodentis.hr

11 + 7 =